สร้างอาชีพกับโมบายสเต็ก

ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจที่ชลอตัวลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพ การจ้างงาน และการใช้จ่ายของประชาชน

ฟรี..ค่าแฟรนไชส์

 
          บริษัท โมบายสเต็ก จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพแต่มีขอจำกัดด้านทุนทรัพย์ จึงมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างอาชีพด้วยการแจก “ฟรีแฟรน์ไชส์” โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

ด่วน..!! มีจำนวนจำกัด

 
          คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์

1.      มีสถานที่พร้อมเปิดกิจการ

2.     

สนใจโทร...

 

 
มีทัศนคติเชิงบวกต่อโมบายสเต็ก

3.      มีความเชื่อมั่นในบริษัทโมบายสเต็กและอยากเป็นเจ้าของกิจการ

4.      มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

5.      Text Box: สายด่วน..081-9359576
โทร.        02-5391225
มีเวลาในการบริหารจัดการร้าน

6.      Text Box: Go to..Mobilesteak Web pageมีใจรักในงานขายและการบริการ